Komplett Make-over

Komplett Make-over

Komplett make-over av trädgården.

P.g.a. dålig jordmån i befintlig trädgård så krävdes kraftig jordförbättring.

Detta löste vi genom att göra en snygg planteringsmur runt tomten.

Det höga planket runt tomten gjordes om till ett staket för ett luftigare intryck.

Lämna en kommentar